Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Strategisch beleidsplan

In ons strategisch beleidsplan "Van ambitie naar resultaat" beschrijven wij de strategische visie en de beleidsvoornemens van het Schoonhovens College voor de periode 2018- 2022.