Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Vrienden van het Schoonhovens College

De stichting 'Vrienden van het Schoonhovens College' bestaat uit ruim 100 bedrijven die zich hebben verbonden aan de school, omdat zij het belangrijk vinden dat er samenwerking is tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Doelstelling

De stichting stelt zich tot doel het onderwijs zo goed mogelijk op de beroepspraktijk te laten aansluiten, door de contacten tussen het Schoonhovens College en de betreffende bedrijven te bevorderen. Zij werft fondsen bij derden zoals bedrijfsleven, overheidsinstellingen, ouders en andere belanghebbenden / sympathisanten. Men kan een bijdrage leveren via lidmaatschap, sponsoring en/of giften.
De stichting organiseert minimaal een keer per jaar een businessavond voor leden, waar de gerealiseerde projecten worden gepresenteerd. De stichting biedt gerichte ondersteuning tijdens verschillende schoolactiviteiten, zoals open dagen, buitenschools leren, excursies e.d. Jaarlijks ondersteunt de stichting projecten van het Schoonhovens College.

Projecten

Projectaanvragen worden ingediend bij de stichting Vrienden van het Schoonhovens College. Een projectaanvraag moet passen in de doelstelling van de Stichting. De commissie van overleg buigt zich over de definitieve toewijzing.

De stichting Vrienden van het Schoonhovens College ondersteunt een fors aantal projecten. De ondersteuning kan onderwijskundige activiteiten betreffen, maar ook een directe investering om de onderwijsleeromgeving beter te laten aansluiten op de beroepspraktijk.

Nadere informatie over de criteria voor de projectaanvraag kunt u verkrijgen bij mevrouw N. Vonk, afdelingsleider bovenbouw vmbo (von@schoonhovenscollege.nl).

Nieuwsflits juli 2023