Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Albert Plesmanstraat

Op de locatie Albert Plesmanstraat word je voorbereid op verder studeren en leren op het mbo, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.
Ons uitgangspunt is dat wij iedere leerling op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau willen laten presteren. Daarvoor moeten wij de leerling goed in beeld hebben, maar de leerling moet ook zelf goed weten wat hij/zij wil bereiken en wat daarvoor nodig is.
Als leerlingen weten wat hun eigen leerdoelen zijn en merken dat de school hen hierbij persoonlijk begeleidt, heeft dit een positief effect op zowel de motivatie als de resultaten van de leerling.
Deze benadering kent bij ons drie pijlers:

Werken met leerdoelen

Wij willen dat leerlingen weten wat ze aan het doen zijn en waarom. Bij alle vakken krijgen leerlingen leerdoelen aangereikt. Zij kunnen daar zelf hun vorderingen aan toetsen. Vervolgens stellen zij ook hun eigen doelen. De docent en de mentor kunnen de leerlingen hierdoor persoonlijker begeleiden.

Ambitiegesprekken

De mentor ondersteunt de leerling in het leer- en keuzeproces. Ambitiegesprekken met de leerling spelen in deze benadering een belangrijke rol.
Die gesprekken gaan over: wie ben ik, wat kan ik al goed en waar wil ik beter in worden, wat wil ik graag bereiken? Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat dat lukt?
Ouders worden hier ook bij betrokken, want het is van belang dat het gesprek ook thuis gevoerd wordt.

Keuzewerktijd

De leerling trekt een persoonlijk plan en krijgt dan ook meer keuzevrijheid. Vier keer per week is er keuzewerktijd (kwt), waarin de leerlingen persoonlijke begeleiding kunnen vragen en krijgen van vakdocenten. Leerlingen kunnen daar kiezen voor meer begeleiding bij vakken die ze lastig vinden, of juist voor meer verdieping bij vakken die ze interessant vinden. Ook kunnen ze ervoor kiezen om in een rustige omgeving te werken / leren of samenwerken aan een project.