Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Een openbare school

Het Schoonhovens College is een openbare school. Wij geloven in het belang van openbaar onderwijs. De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Onze waarden en normen, de manier waarop we met elkaar omgaan en de manier waarop wij lesgeven zijn gebaseerd op deze drie kernwaarden.

Gelijkwaardigheid

Iedereen is welkom op onze school. Welke achtergrond je ook hebt, welke geloofsovertuiging of seksuele geaardheid, je bent welkom. We leren en leven naast elkaar, leren elkaar kennen en elkaar respecteren. We kunnen ook van elkaar leren en bevriend raken.

Vrijheid

Je mag jezelf zijn. Maar we respecteren ook de vrijheid van de ander. Vrijheid is niet alleen maar kunnen doen waar je zin in hebt. Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Op het Schoonhovens College zorgen we voor elkaar.

Ontmoeting

Op onze school ontmoet je leerlingen en leraren met verschillende achtergronden. Katholiek, niet gelovig, protestants christelijk, islamitisch, heterosexueel, homosexueel. En nog veel meer. Doordat we elkaar ontmoeten, leren we ook elkaars opvattingen en overtuigingen kennen.
Dat vinden wij belangrijk, zeker in deze wereld van polarisatie en social media. We willen dat leerlingen (en collega's) kritisch leren nadenken, uit hun bubbel komen, naast en met elkaar leven. Wij geloven dat dat de enige manier is waarop je goed wordt voorbereid op je verdere leven in onze samenleving.