Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Verbinding VMBO - MBO

Sinds 2018 is er een samenwerkingsvorm tussen het Schoonhovens College en het Techniek College Rotterdam, een veelbelovende ontwikkeling voor het regionale onderwijs en de verbinding met het bedrijfsleven. Leerlingen kunnen op de locatie Vlisterweg een vervolgopleiding volgen voor de niveaus 2 en 3 van een aantal metaalopleidingen. De docenten van het Schoonhovens College maken daarbij gebruik van dezelfde lessen en toetsen als het Techniek College Rotterdam. Op deze manier is er sprake van een doorlopende leerlijn en kan er nadrukkelijker worden samengewerkt met de regionale maakbedrijven.