Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Openbaar, dus maatschappelijk betrokken

Een van onze kernwaarden is openheid. Wij staan met een open houding in de samenleving en vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met verschillende opvattingen en levensvisies, waaraan zij hun eigen meningen kunnen toetsen. Wij gaan het gesprek aan over wat er in de samenleving leeft en gaan respectvol om met elkaars opvattingen. Wij leren onze leerlingen om kritisch na te denken over wat er gebeurt in de wereld.

Maatschappelijke activiteiten

Wij laten onze leerlingen kritisch nadenken tijdens de lessen, maar ook door middel van specifieke activiteiten, zoals
-de debatclub
-deelname aan de 4 mei herdenking
-de scholierenverkiezingen
-het vak academische vaardigheden
-het project Over de Lijn
-projectdag De ontdekking (over keuzes maken in tijden van oorlog)
-projecten voor Goede Doelen
-internationale projecten en uitwisselingen met leerlingen uit Italië en Spanje
-de Maatschappelijke stage
-de beroepsoriënterende stage