Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Tweetalig vwo

Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden wij de volgende opleidingen aan: mavo, havo, vwo. Op vwo-niveau kun je ook tweetalig onderwijs volgen.

Waarom tweetalig vwo

Lees hieronder wat tweetalig onderwijs inhoudt op het Schoonhovens College of kijk (eerst) dit filmpje.

Als je een vwo-advies hebt en extra uitdaging zoekt, dan is tweetalig vwo een uitstekende
leerroute. T-vwo wordt wel het moderne gymnasium genoemd. Het biedt onderwijs op een hoog
niveau in een moderne setting. Je hoeft geen talenknobbel te hebben voor t-vwo. Ook voor
kinderen met een wiskundeknobbel is tweetalig vwo heel interessant. Veel bètastudies en -beroepen zijn
internationaal georiënteerd.
Het startniveau Engels speelt geen rol bij de toelating. Een goede motivatie en doorzettingsvermogen zijn wel
belangrijke succesfactoren voor tweetalig vwo.

De speerpunten van tweetalig vwo aan het Schoonhovens College

• Je doet vwo en leert tegelijkertijd vloeiend Engels spreken
• Je leert van en met leeftijdsgenoten over de hele wereld
• Je bent goed voorbereid op een vervolgstudie in Nederland of in het buitenland

Thuis in de wereld
Tweetalig vwo is veel meer dan heel goed worden in Engels. Naast taalvaardigheid is wereldburgerschap een
belangrijk onderdeel van tweetalig vwo. In de lessen besteden we daarom bewust aandacht aan de wereld buiten onze regio en werken de leerlingen aan internationale projecten.
Zij krijgen regelmatig de kans om samen te werken met leeftijdsgenoten uit andere delen van Europa en de wereld. Dat gaat zowel via echte ontmoetingen als via videoconferences en social media.

Ook staan er veel buitenlandse reizen en uitwisselingen op het programma:

  • Driedaagse reis naar Canterbury (klas 1 of 2)
  • Excursie naar het Europees Parlement in Brussel (klas 1 of 2)
  • Studiereis naar Engeland (klas 3 of 4)
  • Uitwisseling met leeftijdsgenoten uit Italië (klas 5)
  • Internationale stage (klas 6)
    En we kijken altijd uit naar nieuwe uitwisselingsmogelijkheden!