Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Coronaproof voorlichtingsavond

25 november 2021

Op 18 november hebben wij op beide locaties ouders van leerlingen uit groep 8 ontvangen. Op de locatie VW waren daar ook de leerlingen bij. Op de locatie AP waren de groep-8 leerlingen die week al langs geweest met hun klas tijdens de meeloopdagen.

De avond was een groot succes. Ouders liepen op de AP in kleine groepjes een tour door de school en konden hun persoonlijke vragen na afloop stellen in de aula. Ieder groepje had een timeslot en werd in de lokalen geplaceerd. Op deze manier kregen de ouders op een coronaproof manier informatie over hoe wij werken met keuzewerktijd en leerdoelen, wat de mentor doet voor zijn leerlingen, welke brugklassen wij hebben, hoe leerlingen uitgedaagd worden etc. En hebben zij vooral ook de sfeer kunnen proeven!

Op de locatie Vlisterweg konden de ouders en toekomstige leerlingen zich vrij bewegen in het schoolgebouw. In de aula kon er informatie ingewonnen worden over onder andere de nieuwbouw. Ook konden ouders hier met hun persoonlijke leer- of zorgvraag terecht bij de stand van leerlingbegeleiding. Tijdens deze geslaagde avond was er ook de mogelijkheid voor ouders om diverse presentaties te volgen, misschien saai voor leerlingen; maar ook aan hun was gedacht. Tijdens de presentaties konden de leerlingen namelijk een workshop volgen bij Techniek, Beeldende Vorming of 1 van de 4 profielen PIE, BWI, Z&W en E&O.
Kortom; een zeer geslaagde avond met veel glimmende ogen bij de toekomstige leerlingen.

Mocht u een presentatie gemist hebben, via deze link vindt u de presenaties terug.

Terug naar overzicht