Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Onderbouw

Het vmbo duurt vier jaar en is voorbereidend onderwijs voor je latere beroep. Met een diploma van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs alleen ben je er nog niet. Eerst stroom je door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Pas als je een mbo niveau 2-diploma hebt, ben je klaar voor de arbeidsmarkt.

3 schakels in de brugklasperiode

Op het Schoonhovens College Vlisterweg werken we met drie schakels in de brugperiode:

  • LWOO
  • VMBO basis/kader
  • VMBO kader/gemengd.

De schakel vmbo k/g is bedoeld voor leerlingen die het vmbo kader zeker aan kunnen. Ook leerlingen met een vmbo tl-advies (of hoger) en affiniteit hebben met een beroepsgericht programma kunnen hier prima terecht.

Het voordeel van deze schakel is dat leerlingen de keuze tussen de kader-beroepsgerichte en de theoretische leerweg kunnen uitstellen. De lessen die worden aangeboden in deze klas kunnen op kader en/of theoretisch niveau worden gevolgd. Deze klas is een goede voorbereiding op de gemengde leerweg die start in leerjaar 3.

Profiel kiezen

Je kiest aan het eind van klas 2 binnen jouw leerweg ook een studierichting (profiel). Dat is de richting die je zelf graag op wilt. Op locatie Vlisterweg kun je kiezen uit de vier verschillende profielen:

  • Profiel Bouwen, Wonen & Interieur

  • Profiel Produceren, Installeren & Energie

  • Profiel Zorg & Welzijn

  • Profiel Economie & Ondernemen

Het bepalen van de leerweg

In de onderbouw volg je naast de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, biologie en wiskunde, ook al praktijkvakken zoals verzorging en techniek. Leerlingen met het basisschooladvies vmbo-bb of vmbo-kb zitten de eerste twee jaar samen in de klas. Leerlingen met een hoger advies vormen de kaderberoeps-/gemengde leerweg klas. Aan het eind van klas 2 bepalen we welke van onze drie leerwegen het beste bij jou past:

  • gemengde leerweg (gl): als je de combi van leren, 5 vakken op vmbo -tl niveau en beroepsgerichte praktijk. Hiermee stroom je in op niveau 4 van het mbo.

  • kaderberoepsgerichte (kb) leerweg: als je de combi van leren en werken prettig vindt. Hiermee stroom je in op niveau 3 of 4 van het mbo.

  • basisberoepsgerichte (bb) leerweg: als je praktisch bent ingesteld en graag met je handen werkt. Hiermee stroom je in op niveau 2 van het mbo.

Natuurlijk is het mogelijk om vakken op een hoger niveau te doen; dit kan van invloed zijn op de plaatsing op het mbo.