Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Ziekmelding en doktersbezoek locatie VW

Ziekmelding en doktersbezoek

Is uw kind ziek of wilt u uw kind afmelden vanwege een bezoek aan de (tand)arts of orthodontist, meld dit dan bij onze leerlingadministratie via telefoonnummer 0182-382761. Wij zijn bereikbaar vanaf 07.45 uur. Wij verzoeken u tevens om uw kind na ziekte weer beter te melden.