Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Kom je naar het Schoonhovens College?

Je ouders kunnen je aanmelden bij het Schoonhovens College als het advies van jouw basisschool (tweetalig) vwo, havo, vmbo-tl, vmbo kb/gl of vmbo bb/kb is.